کد های تقلب بازی Far Cry 2

برای اجرای کدها :

بازی را در حالت DEVMODE اجرا کرده و هر یک از دکمه های  زیر را برای اجرا فشار دهید .

ٍEffect ———Button
InvincibilityBackspace
All GunsP
Lots of AmmoO
Switch camera viewF1
Move to CheckpointF2
Warp to Spawn F3
No clip F4

/ 0 نظر / 383 بازدید