رمز بازیAGE Of Mythology

رمز بازیAGE Of Mythology

در بازی کلید Enter را فشار داده و کد های زیر را وارد کنید:

تو ضیحات Code 1000 غذا JUNK FOOD NIGHT 1000 طلا ATM OF EREBUS 1000 چوب TROJAN HORSE FOR SALE شهاب سنگ BAWK BAWK BOOM قدرتمند ساختن خودمان DIVINE INTERVENTION ساختن سریع L33T SUPA H4X0R سریع کرگدن ثروتمند شود WUV WOO چنگال بچه TINES OF POWER باز شدن تمام نقشه LAY OF THE LAND پنهان کردن نقشه UNCERTAINTY AND DOUBT لیزر O CANADA آذرخش زدن  WRATH OF THE GODS بسیار میمون I WANT TEH MONKEYS!!!!! حداکثر طرفداری کردن MOUNT OLYMPUS خدای جدید PANDORAS BOX شب IN DARKEST NIGHT آب قرمز RED TIDE نشان دادن همه حیوانات روی نقشه SET ASCENDANT آهسته پایین آمدن CONSIDER THE INTERNET قهرمان کوچک لشگر ISIS HEAR MY PLEA تبدیل انمیس به بزغاله GOATUNHEIM تنهایی میتوان همه آبها را حرکت داد CHANNEL SURFING توت دادن درختان FEAR THE FORAGE بردن بازی THRILL OF VICTORY

/ 0 نظر / 107 بازدید