رمز بازی فارکرای

کلید

عملکرد

P

همه اسلحه‌ها

O

۹۹۹خشاب 

F4

عبور از در و دیوار  

F2

 حرکت کردن به هدف بعدی

F9

ذخیره کردن حالت فعلی [Save]

F10

اجرا کردن ذخیره‌ها [Load]

F11 

اطلاعات اضافه 

F1

زاویه دید 3rd یا 1st

Backspace

نسوز کننده 

=

افزایش سرعت 

-

کاهش سرعت 

F5

بازگشت به سرعت عادی 

/ 1 نظر / 188 بازدید
عرشیا

خیلی خوب بود wuo woo!! terminator!!!! far cry